coşku denetimi

coşku denetimi İng. emotional control

Kişinin açık coşkusal davranışını çevreye yöneltirken gösterdiği kendini tutma gücü.


coşku denetimi için benzer kelimeler


coşku denetimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'o', 'ş', 'k', 'u', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
coşku denetimi kelimesinin tersten yazılışı imitened ukşoc diziliminde gösterilir.