birincil coşku

birincil coşku İng. primary emotion

Yeni doğanların belirli uyaranlar karşısında gösterdiği korku, öfke ve sevinç tepkileri.


birincil coşku için benzer kelimeler


birincil coşku, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'c', 'o', 'ş', 'k', 'u', şeklindedir.
birincil coşku kelimesinin tersten yazılışı ukşoc licnirib diziliminde gösterilir.