çüğre kesim

çüğre kesim Fr. Pubiotomie

çüğre kesim için benzer kelimeler


çüğre kesim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ü', 'ğ', 'r', 'e', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
çüğre kesim kelimesinin tersten yazılışı misek erğüç diziliminde gösterilir.