çüğre üstü bitişik

çüğre üstü bitişik Fr. Scélodidyme

çüğre üstü bitişik için benzer kelimeler


çüğre üstü bitişik, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ü', 'ğ', 'r', 'e', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', ' ', 'b', 'i', 't', 'i', 'ş', 'i', 'k', şeklindedir.
çüğre üstü bitişik kelimesinin tersten yazılışı kişitib ütsü erğüç diziliminde gösterilir.