Cutter-Sanborn tablosu

Cutter-Sanborn tablosu

bk. Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu.


Cutter-Sanborn tablosu için benzer kelimeler


Cutter-Sanborn tablosu, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'u', 't', 't', 'e', 'r', '-', 'S', 'a', 'n', 'b', 'o', 'r', 'n', ' ', 't', 'a', 'b', 'l', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
Cutter-Sanborn tablosu kelimesinin tersten yazılışı usolbat nrobnaS-rettuC diziliminde gösterilir.