Cutter sayısı

Cutter sayısı

bk. Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu.


Cutter sayısı için benzer kelimeler


Cutter sayısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'u', 't', 't', 'e', 'r', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
Cutter sayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyas rettuC diziliminde gösterilir.