Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu

Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu İng. cutter-Sanborn three-figure table

C.A. Cutter'ca ortaya atılan ve sonradan Sanborn'ca geliştirilen yazar adı tablosu. (Harf ve rakamdan oluşur.)


Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu için benzer kelimeler


Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu, 43 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'u', 't', 't', 'e', 'r', '-', 'S', 'a', 'n', 'b', 'o', 'r', 'n', ' ', 'ü', 'ç', '-', 'r', 'a', 'k', 'a', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', ' ', 'a', 'd', 'ı', ' ', 't', 'a', 'b', 'l', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu kelimesinin tersten yazılışı usolbat ıda razay ılmakar-çü nrobnaS-rettuC diziliminde gösterilir.