dağıtım dingili dişlisi imleci

dağıtım dingili dişlisi imleci İng. camshaft gear pointer

Dişlilerle döndürülen dağıtım dingilinde, dingilin doğru konumunu gösteren imleç.


dağıtım dingili dişlisi imleci için benzer kelimeler


dağıtım dingili dişlisi imleci, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', ' ', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', 's', 'i', ' ', 'i', 'm', 'l', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
dağıtım dingili dişlisi imleci kelimesinin tersten yazılışı icelmi isilşid ilignid mıtığad diziliminde gösterilir.