dağıtım dingili dişlisi

dağıtım dingili dişlisi İng. camshaft sprocket

Anadingil dişlisinden aldığı dönme devimiyle dağıtım dingilini çeviren dişli.


dağıtım dingili dişlisi için benzer kelimeler


dağıtım dingili dişlisi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'ı', 'm', ' ', 'd', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'i', ' ', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
dağıtım dingili dişlisi kelimesinin tersten yazılışı isilşid ilignid mıtığad diziliminde gösterilir.