düzen teker dişlisi

düzen teker dişlisi İng. flywheel starter ring gear

İlkdevinim motoru dişlisiyle birleşerek motorun çalışmasını sağlayan düzen teker çevresindeki dişli.


düzen teker dişlisi için benzer kelimeler


düzen teker dişlisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'r', ' ', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
düzen teker dişlisi kelimesinin tersten yazılışı isilşid reket nezüd diziliminde gösterilir.