düzen teker

düzen teker

a. Makinelerde, hareketin hızını düzgün tutmaya, çalışmayı düzenlemeye yarayan büyük çaplı çark, volan.


düzen teker İng. flywheel

Bağlı olduğu işlergenin ya da düzeneğin dönme hızını düzenleyen ya da kısa aralıklarda harcanmak üzere erke biriktiren, dönme miline takılı ağır tekerlek.


düzen teker

bk. düzen tekeri.


düzen teker İng. flywheel

Motorun dönüş hızındaki düzensizlikleri gidermeye yarayan ve kavramanın bir yüzeyini oluşturan ağır tekerlek.


düzen teker Osm. hız çarkı (volan)
düzen teker İng. flywheel

mekanik: 1. Makine ya da motorda devinimin hızını düzgün tutmaya, çalışmayı düzenlemeye yarayan çark, tekerlek, düzen. 2. Bir devinimi başka bir düzene aktaran tekerlek.


düzen teker için benzer kelimeler


düzen teker, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'r', şeklindedir.
düzen teker kelimesinin tersten yazılışı reket nezüd diziliminde gösterilir.