art teker dişlisi

art teker dişlisi Fr. pignon de la roue arrière

Arka göbek üzerinde, zincirin çevrilmesiyle çiftekeri yürütmeğe yarayan dişli. Yarış çiftekerlerinde sayıları 5-7 olabilir. Diş sayıları, 14, 16, 18, 20 ya da 22 olarak değişir.


art teker dişlisi için benzer kelimeler


art teker dişlisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'r', ' ', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
art teker dişlisi kelimesinin tersten yazılışı isilşid reket tra diziliminde gösterilir.