art teker ekseni

art teker ekseni Osm. arka tekerlek mili

Art tekerin takıldığı mil.


art teker ekseni için benzer kelimeler


art teker ekseni, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'r', ' ', 'e', 'k', 's', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
art teker ekseni kelimesinin tersten yazılışı ineske reket tra diziliminde gösterilir.