değişir teker

değişir teker İng. disk pack

Bilgi saklama ortamı olarak sürücüsünden çıkarılıp başka bir yerde saklanan, gerektiğinde sürücüye yeniden takılan ve belirli sayıda teker yüzeyinin bir eksen üzerinde bütünleştirilmesinden oluşan doğrudan erişimli veri saklama öğesi.


değişir teker için benzer kelimeler


değişir teker, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'r', şeklindedir.
değişir teker kelimesinin tersten yazılışı reket rişiğed diziliminde gösterilir.