çevre teker

çevre teker

a. bit. b. Sap ve kökte, merkez bölümünün en dış kuşağı.


çevre teker için benzer kelimeler


çevre teker, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'r', 'e', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'r', şeklindedir.
çevre teker kelimesinin tersten yazılışı reket erveç diziliminde gösterilir.