art teker

art teker

a. İtici gücü sağlayarak bisikleti yürüten teker.


art teker Osm. arka tekerlek

Arka maşaların ortasına yerleştirilmiş eksen üzerinde dönen ve itici gücü sağlayarak bisikleti yürüten teker.


art teker için benzer kelimeler


art teker, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', ' ', 't', 'e', 'k', 'e', 'r', şeklindedir.
art teker kelimesinin tersten yazılışı reket tra diziliminde gösterilir.