aralı devinim dişlisi

aralı devinim dişlisi İng. intermittent sprocket

Sinema Aralı devinimle çalışan dişli çeşidi.


aralı devinim dişlisi için benzer kelimeler


aralı devinim dişlisi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'm', ' ', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
aralı devinim dişlisi kelimesinin tersten yazılışı isilşid minived ılara diziliminde gösterilir.