aralı devinim düzeneği

aralı devinim düzeneği İng. beater mechanism, intermittent mechanism

Sinema Dar film göstericilerinde aralı devinimi sağlayan bir düzenek.


aralı devinim düzeneği için benzer kelimeler


aralı devinim düzeneği, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'm', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
aralı devinim düzeneği kelimesinin tersten yazılışı iğenezüd minived ılara diziliminde gösterilir.