aralı eşlikli çubuklu (disk)

aralı eşlikli çubuklu (disk) İng. striped w/interleaved parity

aralı eşlikli çubuklu (disk) için benzer kelimeler


aralı eşlikli çubuklu (disk), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'e', 'ş', 'l', 'i', 'k', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'u', 'b', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', '(', 'd', 'i', 's', 'k', ')', şeklindedir.
aralı eşlikli çubuklu (disk) kelimesinin tersten yazılışı )ksid( ulkubuç ilkilşe ılara diziliminde gösterilir.