daldalamak

daldalamak

Birisini himaye etmek.


daldalamak

1. Örtmek: Çocuğun yüzünü daldala güneş vurmasın. 2. Kapıyı yarı kapamak. 3. Güneş, rüzgâr ve yağmurdan korumak, gözden saklamak.


daldalamak

1. Fırsat bekleyerek bir şey çalmak. 2. Fırsat bekleyip birisine vurmak.


daldalamak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'd', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
daldalamak kelimesinin tersten yazılışı kamaladlad diziliminde gösterilir.