daldırık

daldırık Fr. İmmergé, ée
daldırık Fr. immergé

daldırık için benzer kelimeler


daldırık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
daldırık kelimesinin tersten yazılışı kırıdlad diziliminde gösterilir.