dalorağı

dalorağı

Uzun bir sırığın ucuna bağlanmak yoluyla ağaçların ulaşılması güç dallarını kesmekte kullanılan orağa benzeyen çok keskin ağızlı demir araç. (*Yalvaç -Isparta)


dalorağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'o', 'r', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dalorağı kelimesinin tersten yazılışı ığarolad diziliminde gösterilir.