dalsı

dalsı

sf. 1. Dalı andıran, dala benzeyen. 2. Görevi, biçimi ve durumu yaprağa benzeyen yassı (dal).


Dalsı Fr. Cladode

dalsı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 's', 'ı', şeklindedir.
dalsı kelimesinin tersten yazılışı ıslad diziliminde gösterilir.