damarlı gnays (arterit)

damarlı gnays (arterit) İng. arterite

Başkalaşmış kayaçların yapraklanma düzlemleri arasında, magmadan çıkan maddelerin içatımı ile oluşan bir gnays.


damarlı gnays (arterit) için benzer kelimeler


damarlı gnays (arterit), 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'n', 'a', 'y', 's', ' ', '(', 'a', 'r', 't', 'e', 'r', 'i', 't', ')', şeklindedir.
damarlı gnays (arterit) kelimesinin tersten yazılışı )tiretra( syang ılramad diziliminde gösterilir.