damızlık yarka

damızlık yarka İng. brood pullet

Yetiştiricilik için kullanılan iki yaşın altındaki tavuk.


damızlık yarka için benzer kelimeler


damızlık yarka, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'ı', 'z', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'a', 'r', 'k', 'a', şeklindedir.
damızlık yarka kelimesinin tersten yazılışı akray kılzımad diziliminde gösterilir.