yarka

yarka Bulg.

a. (ya'rka) hay. b. Büyük piliç.


yarka

Tavuklaşmaya başlayan, yumurtlama çağına gelmiş piliç.


yarka

Yaka


yarka İng. pullet

Yumurtlamak için yeterli yaşta olan genç dişi tavuk.


yarka için benzer kelimeler


yarka, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'k', 'a', şeklindedir.
yarka kelimesinin tersten yazılışı akray diziliminde gösterilir.