damlaya uğramak

damlaya uğramak

yüreğine inmek, felç olmak.


damlaya uğramak için benzer kelimeler


damlaya uğramak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', 'y', 'a', ' ', 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
damlaya uğramak kelimesinin tersten yazılışı kamarğu ayalmad diziliminde gösterilir.