damlaya gelmek

damlaya gelmek

Felç olmak, inme inmek


damlaya gelmek için benzer kelimeler


damlaya gelmek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'l', 'a', 'y', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
damlaya gelmek kelimesinin tersten yazılışı kemleg ayalmad diziliminde gösterilir.