dola gelmek, (tola gelmek)

dola gelmek, (tola gelmek)

Dolmaya başlamak, dolu dolu olmak, yaşla dolmak


dola gelmek, (tola gelmek) için benzer kelimeler


dola gelmek, (tola gelmek), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'o', 'l', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
dola gelmek, (tola gelmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemleg alot( ,kemleg alod diziliminde gösterilir.