arkuru gelmek, (arkırı gelmek)

arkuru gelmek, (arkırı gelmek)

Karşı koymak, karşısına çıkmak, önüne gerilmek.


arkuru gelmek, (arkırı gelmek) için benzer kelimeler


arkuru gelmek, (arkırı gelmek), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'u', 'r', 'u', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'a', 'r', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
arkuru gelmek, (arkırı gelmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemleg ırıkra( ,kemleg urukra diziliminde gösterilir.