arkuru

arkuru

1. Düz, doğru. 2. Kestirme.


arkuru

1. Kestirme, kısa yol. 2. Aykırı, ters. 3. Eğimli.


arkuru, (arkurı, arkırı)

İğri, yan üstü, tersine, aykırı, yanlamasına, karşı, ters.


arkuru için benzer kelimeler


arkuru, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'u', 'r', 'u', şeklindedir.
arkuru kelimesinin tersten yazılışı urukra diziliminde gösterilir.