arkuru arkuru

arkuru arkuru

Birbirine tersine, çaprazlama.


arkuru arkuru için benzer kelimeler


arkuru arkuru, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'u', 'r', 'u', ' ', 'a', 'r', 'k', 'u', 'r', 'u', şeklindedir.
arkuru arkuru kelimesinin tersten yazılışı urukra urukra diziliminde gösterilir.