arkırı gelmek

arkırı gelmek

İtiraz etmek.


arkırı gelmek

bk. arkuru gelmek.


arkırı gelmek için benzer kelimeler


arkırı gelmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
arkırı gelmek kelimesinin tersten yazılışı kemleg ırıkra diziliminde gösterilir.