arkırı

arkırı

Düz, çamursuz yol.


arkırı

Çarpık, çapraz, aykırı.


arkırı

bk. arkuru.


arkırı için benzer kelimeler


arkırı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
arkırı kelimesinin tersten yazılışı ırıkra diziliminde gösterilir.