arkırı çıkmak

arkırı çıkmak

bk. arkuru çıkmak.


arkırı çıkmak için benzer kelimeler


arkırı çıkmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
arkırı çıkmak kelimesinin tersten yazılışı kamkıç ırıkra diziliminde gösterilir.