danışma kitapları

danışma kitapları İng. reference books

Baştan sona okunmak için değil de gerektikçe baş vurulan (ansiklopedi, sözlük, kılavuz, kaynakça, dizin vb.) kitaplar.


danışma kitapları için benzer kelimeler


danışma kitapları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'k', 'i', 't', 'a', 'p', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
danışma kitapları kelimesinin tersten yazılışı ıralpatik amşınad diziliminde gösterilir.