danışma

danışma

a. 1. Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret: “Bu civarda her kim ki başı sıkışır, ona danışmaya gelir.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Danışılan yer, müracaat, enformasyon: “Aşağıdaki kapıcı soruyor, danışmadaki şişman kız soruyor.” -A. İlhan.


danışma İng. cuonceling

1. Bir öğrenciye, gücü oranında en iyi uyumu gerçekleştirebilmesi için, danışmanın okul ve çevre kaynaklarından yararlanarak yaptığı bireysel ve kişisel yardım. 2. Bir öğrencinin karşılaştığı güçlüklerin nedenlerini tanımlama yolunu seçerek ya da seçmeden ona yapılan iyileştirici yardımın kişisel yönü.


danışma İng. counseling

Eğitim, öğretim ya da uyum sorunlarının çözümü için ilgili uzmanla yapılan konuşma.


danışma İng. concultation

Konsültasyon.


danışma İng. consulting

Oturum kümeleri yordamında, bireylerin özçözümlemelerine dayanan bir gözlem koşulunda görüşmeciye bir danışman işlevi yükleyen görüşme.


danışma için benzer kelimeler


danışma, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
danışma kelimesinin tersten yazılışı amşınad diziliminde gösterilir.