bireysel danışma

bireysel danışma İng. individual counseling

1. Öğrencinin karşılaştığı bir güçlüğü yenmesi, bir sorunu çözmesi için kendisine doğrudan doğruya kişisel olarak yol gösterme. 2. Bu gibi konularla ilgili klavuzluk hizmetlerine verilen ad.


bireysel danışma İng. individual counseling

Sorunla ilgili bütün gerçekleri bir araya toplayarak danışanın dikkat ve ilgisini bunlar üzerine toplama ve sorunu güdümlü ya da güdümsüz olarak çözmekte bireye yardımcı olma.


bireysel danışma için benzer kelimeler


bireysel danışma, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'e', 'y', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
bireysel danışma kelimesinin tersten yazılışı amşınad lesyerib diziliminde gösterilir.