danışma kurulu

danışma kurulu Osm. istişare hey'eti

Kimi sorunlarla ilgili konuların danışılıp tartışıldığı kurul.


danışma kurulu için benzer kelimeler


danışma kurulu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'k', 'u', 'r', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
danışma kurulu kelimesinin tersten yazılışı uluruk amşınad diziliminde gösterilir.