dar aralıkta dalgalanma

dar aralıkta dalgalanma İng. floating within a narrow band

Döviz kurlarının para yetkesince belirlenen oranın yüzde bir altında veya üstünde dalgalanmasına izin verildiği kur bandı sistemi.


dar aralıkta dalgalanma için benzer kelimeler


dar aralıkta dalgalanma, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 't', 'a', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
dar aralıkta dalgalanma kelimesinin tersten yazılışı amnalaglad atkılara rad diziliminde gösterilir.