dara kaybı

dara kaybı İng. deadweight loss

Piyasa başarısızlıkları veya hükümetin ticaret kısıtlamaları, teşvikler gibi müdahaleleri sonucu ortaya çıkan gönenç kaybının gönenç artışından büyük olmasına bağlı olarak toplumsal gönençte meydana gelen azalma.


dara kaybı için benzer kelimeler


dara kaybı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', ' ', 'k', 'a', 'y', 'b', 'ı', şeklindedir.
dara kaybı kelimesinin tersten yazılışı ıbyak arad diziliminde gösterilir.