dara

dara İt. tara

a. (da'ra) 1. Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı. 2. Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra. 3. İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.


dara İng. tare

Bir malın net ve brüt ağırlıkları arasındaki fark.


dara İng. tare

1. Malzemenin net kütlesini tayin etmek amacıyla tartımı alınan paket veya kabın kütlesi. 2.Kabın kütlesini yok saymak için analitik kimyada kullanılan kütle.


dara İng. tare

1. Tartılarak bulunan mal ağırlıklarından bunlara ilişkin kap ağırlıklarının düşümü. 2. Malı koruyan, ya da kapsayan sarmalaçın gerçek ya da saymaca ağırlığı.


dara Fr. tare

(matematik)


dârâ

Dere


Dara Köken: Far.

Söyleyiş: (da:ra:) Cinsiyet: Erkek 1. Hükümdar. 2. Tanrı adlarından. 3. Eski İran hükümdarlarından dokuzuncusu.


dara için benzer kelimeler


dara, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
dara kelimesinin tersten yazılışı arad diziliminde gösterilir.