darağacına çekmek

darağacına çekmek

idam cezası alan bir kimseyi asmak: “Darağacına çekilmiş bir adam gibi göğsüm, nefes borularım birdenbire tıkanıverdi.” -P. Safa.


darağacına çekmek için benzer kelimeler


darağacına çekmek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
darağacına çekmek kelimesinin tersten yazılışı kemkeç anıcağarad diziliminde gösterilir.