daralmaya durmak

daralmaya durmak

Endişelenmek, huzursuz olmak


daralmaya durmak için benzer kelimeler


daralmaya durmak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', ' ', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
daralmaya durmak kelimesinin tersten yazılışı kamrud ayamlarad diziliminde gösterilir.