daraltan pekişim

daraltan pekişim Fr. Sclérosténose

daraltan pekişim için benzer kelimeler


daraltan pekişim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', 'l', 't', 'a', 'n', ' ', 'p', 'e', 'k', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
daraltan pekişim kelimesinin tersten yazılışı mişikep natlarad diziliminde gösterilir.