düğüllü beyin pekişim

düğüllü beyin pekişim Fr. Sclérose tubéreuse du cerveau

düğüllü beyin pekişim için benzer kelimeler


düğüllü beyin pekişim, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'l', 'l', 'ü', ' ', 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', ' ', 'p', 'e', 'k', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
düğüllü beyin pekişim kelimesinin tersten yazılışı mişikep niyeb üllüğüd diziliminde gösterilir.