daraltıcı dirsek

daraltıcı dirsek İng. reducing elbow

Borunun hem çapını daraltan hem de doğrultu değiştiren bağlantı parçası.


daraltıcı dirsek için benzer kelimeler


daraltıcı dirsek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', 'l', 't', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'r', 's', 'e', 'k', şeklindedir.
daraltıcı dirsek kelimesinin tersten yazılışı kesrid ıcıtlarad diziliminde gösterilir.