daraltıcı maliye politikası

daraltıcı maliye politikası İng. contractionary fiscal policy

Enflasyonu düşürmek amacıyla kamu harcamalarının kısma ve/veya vergileri arttırma gibi araçlarla bütçe fazlası yaratmaya yönelik politikalar. krş. genişletici maliye politikası, duruma göre maliye politikası


daraltıcı maliye politikası için benzer kelimeler


daraltıcı maliye politikası, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'a', 'l', 't', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
daraltıcı maliye politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop eyilam ıcıtlarad diziliminde gösterilir.