duruma göre maliye politikası

duruma göre maliye politikası İng. discretionary fiscal policy, compensatory fiscal policy

Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla mevcut duruma göre kamu harcamaları ve vergileri değiştirerek istemi etkilemeye yönelik olarak uygulanan genişletici maliye politikası veya daraltıcı maliye politikası. krş. duruma göre para politikası


duruma göre maliye politikası için benzer kelimeler


duruma göre maliye politikası, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', ' ', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
duruma göre maliye politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop eyilam erög amurud diziliminde gösterilir.