duruma göre iktisat politikası

duruma göre iktisat politikası İng. discretionary stabilization policy, tuning

Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla uygulanan ve Keynesyen iktisatçılar tarafından benimsenen para politikası ve maliye politikasını içeren ince ayar ve toptan ayar politikaları.


duruma göre iktisat politikası için benzer kelimeler


duruma göre iktisat politikası, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
duruma göre iktisat politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop tasitki erög amurud diziliminde gösterilir.